Madjoe Asli - Madloe Asli

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Madjoe Asli


De Madjoe Asli is opgericht op 16 september 2009 en de officiële start is 1 januari 2010.

Geschiedenis:

De oprichting van de zelfstandige stichting Madjoe Asli komt voort uit de onderafdeling Pinc. EX Madjoe afdeling Arnhem. Dit was een onderdeel van de Pelita te Den haag. De Pinc. Ex Madjoe was van oudsher een militaire aangelegenheid. Door het wegvallen van de subsidies heeft de leiding van de Pinc Ex Madjoe Arnhem besloten om als zelfstandige stichting door te gaan en zich financieel onafhankelijk te verklaren.

De Madjoe Asli is een stichting zonder winstoogmerk. De winsten komen volledig ten goede van haar donateurs en de projecten binnen en buitenland. (goede doelen)

De huidige doelstelling zijn:

1. De historische, maatschappelijke, culturele en sociale belangenbehartiging voor sympathisanten en iedereen die enig affiniteit heeft met het voormalig Nederlands Indie en het huidige Indonesië.
2. Het opzetten, uitvoeren en begeleiden van binnenlandse en buitenlandse projecten. (goede doelen)
3. Het organiseren van 11 kumpulans per jaar voor haar donateurs.
4. Het openstellen voor iedereen die geïnteresseerd is.
5. Het bezoeken van zieke en of oudere donateurs boven de leeftijd van 80 jaar.
6. het aantrekken van jongeren.
7. Activiteiten te ontplooien voor haar donateurs.

Uitwerking van de Doelstellingen:

Uitvoering:

1. Het doorgeven aan iedereen die enige affiniteit heeft met de cultuur en historie van Indonesië doormiddel van het organiseren van Kumpulans en Pasar kecil.
2. Leuke middagen organiseren in tehuizen voor ouderen. Het ondersteunen van projecten in het buitenland zoals weeshuizen, verzorgen van opleidingen van jonge mensen en het verstrekken van micro kredieten.
3. Er worden per jaar 11 Kumpulans in Bronbeek gehouden voor haar donateurs en belangstellenden, waar een gezellige middag wordt gehouden met veel dans en muziek.
4. Het openstellen voor iedereen die enige belangstelling hebben, onafhankelijk van huidskleur, religie, sexe of leeftijd.

Website created and powered by Yourlink
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu